Wijkraad adviseert B&W ALU compensatiefonds in te zetten tbv opknapbeurt Binnenstad

Een van de flankerende maatregelen bij het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU) is het compensatiefonds ter grootte van € 10.000.000,-. De Wijkraad Binnenstad adviseert B&W in dit advies op korte termijn duidelijkheid te verstrekken over de omvang van de compensatie voor de binnenstad en over het proces. De wijkraad zou graag zien dat het geld wordt gebruikt om de slechte staat van de openbare ruimte in de historisch binnenstad te verbeteren.

meer informatie over ALU vindt u op de website van de Gemeente.

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

ADVIES
compensatiefonds ALU
Utrecht, 4 oktober 2010


Geacht college,

Onlangs heeft u van de ondernemersvereniging Centrum Utrecht een brief ontvangen waarin gewezen wordt op de negatieve effecten van het ALU 2015 en de herontwik­keling van het Stationsgebied op de economische ontwikkeling van de historische binnenstad. Centrum Utrecht wijst op het bestaan van een compensatie­fonds ter grootte van € 10.000.000,- als flankerende maatregel bij het ALU 2015, vraagt om duidelijkheid ten aanzien van de besteding van deze gelden. Centrum Utrecht verwijst tevens naar een toezegging tot compensatie door het vorige College. De Wijkraad Binnenstad ondersteunt het verzoek van Centrum Utrecht, en adviseert u op korte termijn duidelijkheid te verstrekken over de omvang van de compensatie voor de binnenstad en over het proces. Ook de SUM (Stichting Utrechts Museumkwartier) heeft ons informeel laten weten achter de brief van Centrum Utrecht te staan.

De Wijkraad wil graag meedenken over de besteding van deze gelden in de binnenstad. Wij vinden het van groot belang dat hierbij rekening wordt gehouden met alle actoren die belang hebben bij een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte in dit gebied. Hiertoe behoren behalve bewoners en ondernemers ook nadrukkelijk de musea. Gaarne vernemen wij van u hoe het proces om tot verdeling van deze gelden te komen wordt vormgegeven, en op welke termijn dat start.

Evenals Centrum Utrecht in zijn huidige verzoek hebben ook wij in het verleden herhaaldelijk (laatstelijk in ons advies van 26 maart 2010) gewezen op de slechte staat van de openbare ruimte in de historisch binnenstad, en de urgentie van een grondige opknapbeurt, met name nu -door diverse oorzaken- het stationsgebied aantrekkelijker wordt. Wellicht ten overvloede willen wij u herinneren aan de eerdere opknapbeurt van het winkelgebied die in de jaren ’70 naar aanleiding van de opening van Hoog Catharijne is uitgevoerd, en die onder andere leidde tot het instellen van het voetgangersgebied. En ook aan de opknapbeurt van de Zuidelijke Oude Stad in het kader van het project Museumkwartier, nu ruim 10 jaar geleden. De historische binnenstad profiteert nog steeds van de vele verbeteringen die in het verleden zijn doorgevoerd, maar die dreigen nu -mede door de veranderende omgeving- hun effectiviteit te verliezen.

Met vriendelijke groet,

Hans Dortmond
voorzitter wijkraad BinnenstadDit bericht is geplaatst in Adviezen, Binnenstadsbeleid, Breedstraatbuurt, Centrale Oude Stad (COS), Hoog Boulandt & Vaartsebuurt, Luchtkwaliteit, Noordelijke Oude Stad (NOS), Openbare ruimte, Singelgebied, Stationsgebied, Wijk C, Zuidelijke Oude Stad (ZOS). Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *