ZOS

Platform Zuidelijke Oude Stad (ZOS)

Doel van het Platform ZOS is terugmelding geven over de Wijkraad, en het inventariseren van standpunten onder bewoners ten behoeve van de Wijkraad.

Het Platform ZOS vergadert vanaf 3 sept 2014 niet meer. Er kwamen al lange tijd heel weinig mensen op deze bijeenkomsten en de wijkraad Binnenstad heeft op haar vergadering van 10 september besloten om een bewonerspanel voor/van de Binnenstad op te zetten die via de email geraadpleegd kan worden als de wijkraad dringende vragen heeft over ontwikkelingen in de Binnenstad.

Mocht u als inwoner van de Zuidelijke Oude Stad zaken willen aankaarten bij de wijkraad en/of ondersteuning willen van de wijkraad voor een actie in uw buurt, dan kunt u via email contact opnemen met de ZOS-vertegenwoordiger in de Wijkraad via zos@wijkraadbinnenstad.nl. Als u wilt deelnemen aan het bewonerspanel van de wijkraad Binnenstad dan kunt u dat ook via dit emailadres melden.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de wijkraad dan kunt u dat vinden in de andere pagina’s van deze website. U bent ook altijd welkom als toehoorder bij de wijkraadvergaderingen (waar u in de gelegenheid bent om kort het woord te nemen als u dat aan de vergadervoorzitter kenbaar maakt).

———————————————————————————————–

De vergaderingen van het Platform waren vrij toegankelijk voor alle bewoners van de Zuidelijke Oude Stad, dit is het gebied binnen de singels ten zuiden van de lijn Mariaplaats – Zadelstraat – Servetstraat – Domplein – Trans – Krommenieuwegracht. De agenda sloot aan bij de agenda van de wijkraad.

Overleg Platform ZOS van woensdagavond 3 september 2014 om 20.15 uur

Op de agenda van de wijkraadvergadering (van 10 september) en voor ons van belang:

 • Lopende trajecten in Wijk C (toelichting door de gemeente)
 • Terugkoppeling informatie avond Woudagebouw (toelichting door Hans Dortmond)
 • Wijk Actie Programma 2015 (wijkraad-advies, toelichting door Ted Knoester)
 • Huisvesting wijkbureau Binnenstad (wijkraad-advies, toelichting door Hans Dortmond)
 • Concept advies Overlast Lepelenburg (Ben Nijssen en Ted Knoester)
 • Wijkraadpleging 2014: stand van zaken.

De volledige agenda van de wijkraadvergadering vindt u hier.

————————————–

Overleg Platform ZOS van woensdagavond 2 juli 2014 om 20.15 uur

Op de agenda van de wijkraadvergadering (van 9 juli) en voor ons van belang:

 • Juridische aspecten van het handhaven fietsparkeren (de toelichting van de gemeente ging de vorige vergadering niet door)
 • Handhaving Lepelenburg (wijkraadadvies)
 • Huisvesting wijkbureau Binnenstad (wijkraadadvies)
 • Terugkoppeling informatieavond Woudagebouw

Aangezien de vorige ZOS-vergadering niet doorging vanwege het bezoek van de raadsleden aan de Binnenstad zijn er nog wat onderwerpen blijven liggen, namelijk:

 • Wijkraadpleging 2014: in de vorige wijkraadvergadering is gekozen voor het onderwerp vrijwilligerswerk, met name hulp en zorg (inmiddels is er al een concept vragenlijst)..
 • Evaluatie wijkraad. Dit is een interne aangelegenheid, maar ik hoor graag jullie mening over (het functioneren / nut van) de wijkraad.(de evaluatie moet nog plaats vinden). 

Andere interessante onderwerpen voor onze ZOS-vergadering zijn:

 • terugblik op het bezoek van de raadsleden aan de Binnenstad
 • terugblik op de kennismaking met de wijkwethouder Kees Geldof
 • Zero Emission Stadslogistiek (ZES), vrijdag 4 juli is een bijeenkomst hierover.

En Jan Verheugen brengt nog 2 punten ter bespreking in:

 • terugblik Raadsinformatie van 1 juli over vergunningenbeleid voor feesten en evenementen
 • Tekenen van de brief van de Stichting Singelgebied Utrecht over hun zorgen over het ontbreken van een plan voor aansluiting van het in ontwikkeling zijnde stationsgebied aan de zuidelijke singel, en de bewonersparticipatie daarbij.

————————————–

Het geplande overleg van platform ZOS op 4 juni ging niet door ivm het bezoek van de nieuwe raadsleden aan de Binnenstad.

————————————–

Overleg Platform ZOS van woensdagavond 7 mei 2014 om 20:15 uur

Op de agenda van de wijkraadvergadering (van 14 mei) en voor ons van belang:

 • Duurzaam goederenvervoer (toelichting door Dymph Hoffmans)
 • Maatschappelijke ontwikkeling, Meedoen naar vermogen (toelichting Toke Tom en Kees van Engelenhove)
 • Wijkraadpleging 2013 (afronding)
 • Wijkraadpleging 2014 (keuze onderwerp)

De volledige agenda van de wijkraadvergadering vindt u hier.

————————————–

Overleg Platform ZOS van woensdagavond 2 April 2014 om 20:15 uur

Op de agenda van de wijkraadvergadering (van 9 april, deze keer om 19 uur!) en voor ons van belang:

 • Vrijkomende gemeentelijke panden in de Binnenstad
  In gesprek met wethouder Isabella over de grote panden in de Binnenstad die vrijkomen.
 • Veiligheid in de Binnenstad en project Waaks!
  Toelichting door: Fatima Bouyaziden en wijkagent
 • En verder: Wijkraadpleging 2014 (keuze onderwerp), Speeltuin de Kleine Dom (stand van zaken) en Renovatie Stadsschouwburg (stand van zaken).

De volledige agenda van de wijkraadvergadering vindt u hier.

Andere onderwerpen die bij ons overleg aan bod kunnen komen zijn:

 • De toekomst van Tivoli (toelichting Bram)
 • Project Slimme Stadsdistributie van Kracht van Utrecht (toelichting Janneke)

————————————–

Overleg Platform ZOS van dinsdagavond 11 Maart 2014

Op de agenda van de wijkraadvergadering (van 12 maart) en voor ons van belang:

 • Ondergronds inzamelen (toelichting door Stadswerken)
 • Programma fiets (toelichting door Milieu en Mobiliteit)

Wijkwethouder Mirjam de Rijk zal een deel van de vergadering bijwonen.

De volledige agenda vindt u hier

Relevante recente adviezen (zie ook het tabblad van deze website Adviezen en reacties B&W) :

In februari adviseerde de wijkraad over de herontwikkeling deel van het Willem Arntzhuis. De reactie van B&W volgt nog.

————————————–

Overleg Platform ZOS van dinsdagavond 11 februari 2014

Op de agenda van de wijkraadvergadering (van 12 februari) en voor ons van belang:

 • Openbare Ruimteplan (wordt op de wijkraad toegelicht)
 • Wijkactieprogramma 2015 (wordt op de wijkraad toegelicht)
 • De toekomst van Tivoli Oudegracht

De volledige agenda vindt u hier.
Op maandag 10 februari heeft Hans Dortmond (met anderen) een overleg met de burgemeester over raamprostitutie in de binnenstad. Op ons ZOS-overleg kan hij daar wellicht wat over vertellen.

————————————–

Overleg Platform ZOS van dinsdagavond 10 december 2013

Op de agenda van de Wijkraad en voor ons van belang:

 • Handhaving fietsparkeren
 • Aslastmeting
 • Veegplan Binnenstad
 • Nieuwe geluidsnota 2013 – 2018.
  Toelichting: voor ons verandert er weinig, het bestaande beleid blijt min of meer onveranderd van kracht. De veranderingen zitten vooral in eisen aan nieuwe woningen en wijken. En geluid van evenementen e.d. valt niet onder deze nota! Wel van verkeer, industrie enz. Klik hier voor de concept – nota, waarover de wijkraden om advies is gevraagd.

————————————–

Overleg Platform ZOS van dinsdagavond 7 november 2013

Op de agenda van de Wijkraad en voor ons van belang:

 • Openbare Ruimte Plan: is een soort handboek met normen voor inrichting van straten en pleinen in de Binnenstad. De vorige versie dateert van het Museumkwartier project en is aan een update toe. Overigens meldt het Wijkbureau dat dit punt waarschijnlijk naar de volgende vergadering doorschuift dus we hoeven dit niet perse te behandelen.
 • Wijkraadpleging 2012. Staat helemaal open, inventarisatie van ideeen. Misschien hebben wij die ook wel?
 • Strosteeggebied. De projectontwikkelaar Vector Vastgoed is bezig een nieuw plan te ontwikkelen nadat het vorige, mede naar aanleiding van een Wijkraadadvies, naar de prullenbak was verwezen. Een aantal van jullie waren op de bijeenkomst afgelopen maandag daarover. Voor degenen die er niet waren kunnen Hans of ik toelichting geven.
 • Nota Stallen en Parkeren (de nieuwe ‘Parkeernota’, incl. fietsparkeren). Ik denk dat de bespreking in de Wijkraad alleen procedureel is, maar het kan geen kwaad vast ideeen te verzamelen.

en niet op de agenda van de Wijkraad maar wel van groot belang:

 • Nieuwe terrassen Oudegracht: Bram meldt dat ‘er behoefte is van de omwonenden om overleg te hebben over de voortgang van de bezwaren tegen de uitbreidingen van terrassen van de Arm en de Griek’. Ik stel voor met dit punt te beginnen omdat de anderen punten m.i. niet heel urgent zijn.

en verder:

 • antwoord van de gemeente op de vraag waarom geen vergunning was gepubliceerd voor het verkiezingscircus op de Hamburgerstraat afgelopen zomer
 • evaluatie wijkambities 2012 – 2014: terugmelding stand van zaken
 • Utrecht Culturele Hoofdstad 2018? Klinkt nog wat ver weg maar het kan misschien geen kwaad nu al de plannen kritisch te volgen. Kijk bijvoorbeeld op http://www.utrecht2018.eu/ en lees het ‘bidbook’!

en eventueel andere, door jullie in te brengen punten!

————————————————–

Overleg Platform ZOS van dinsdagavond 3 oktober 2013

Deze keer op de agenda van de Wijkraad en voor ons van belang:

 • handhaving fietsparkeren. Vooral over de juridische kant: wanneer mag de gemeente fietsen losknippen en verwijderen?
 • centrummanagement. Dit beoogt vooral verbeteren van de samenwerking tussen ondernemersverenigingen, en gezamenlijk verzorgen van bv feestverlichting, plantenbakken etc. Maar ook evenementen (zoals bv de intocht van Sinterklaas. Dit punt is denk ik vooral ter info.
 • evaluatie wijkambities. We hebben hier destijds stevige kritiek op gehad, maar die gold meer de overhaaste wijze van totstandkoming dan het principe zelf. Wellicht zal deze evaluatie dit jaar tot een beter document leiden. Zie ook de reactie van het College op onze kritiek.

Niet op de agenda van de Wijkraad maar wel interessant ter bespreking:

 • aanvullende maatregelen luchtkwaliteit. Het zal nog een hele opgave worden de europese luchtkwaliteitsdoelstellingen in 2015 te halen (zoals de gemeente beloofd heeft). Het college bezint zich daarom op aanvullende maatregelen bovenop hetgeen al gebeurt, in inventariseert stadsbreed ideeen en voorstellen. De Wijkraad tracht een brief hierover te componeren en wellicht hebben jullie nog nieuwe ideeen (ik zal onze brief ter vergadering samenvatten).
 • gebruik van het voorplein van de oude rechtbank als festivalplein.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *