Volgende wijkraadvergadering is op 13 juni 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Advies fietsparkeerplekken Oudegracht (bijlage 1, bijlage 2)
  Stand van zaken
 • 20.25 uur Vervuiling en Het Nieuwe Inzamelen (bijlage 1, bijlage 2)
  Bespreken reactie n.a.v. e-mail wijkraad Zuidwest
 • 20.35 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca
  Stand van zaken
 • 20.40 uur Situatieschets Hooch Boulandt
  Wijkraadlid Joyce vertelt over haar buurt en de bewoners
 • 20.55 uur Advies Werven (onder voorbehoud)
  Ter vaststelling
 • 21.05 uur Consultatie U-OV Vervoerplan 2019 (bijlage)
  Ter informatie/ oproep
 • 21.10 uur Wijkopgave Binnenstad
  Doel: Luc Eerden (Wijkbureau gem. Utrecht) geeft toelichting op het proces en inventariseert de belangrijkste onderwerpen om aan te pakken voor de binnenstad.

De volledige agenda vindt u hier.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 9 mei 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Advies fietsparkeerplekken Oudegracht (bijlage 1 , bijlage 2) Concept-advies Ben Nijssen volgt. Ter bespreking en vaststelling.
 • 20.20 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca
  Peter Zonderveld meldt de voortgang. Ter informatie.
 • 20.30 uur Onderzoek UU – Leefbaarheid
  Bas Savenije meldt de voortgang. Ter informatie.
 •  20.55 uur Prioritering ruimtelijke projecten (bijlage)
  Stemmen over welke projecten de wijkraad meer informatie zou willen, n.a.v. discussie vergadering april.
 • 21.10 uur Advies omzettings- en splitsingsbeleid (bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3). Gemeentelijke afdeling Wonen heeft gevraagd om een standpunt over de motie (17/201) over zogenaamde friendswoningen, op grond van wijk-gebonden argumenten. Concept-advies Joyce volgt. Ter bespreking en vaststelling.
 • 21.25 uur Situatieschets Wolvenbuurt
  Bas Savenije vertelt over zijn buurt en de bewoners

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 11 april 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

20.05 uur  Uitbreiding fietsparkeerplaatsen Oudegracht (Boris van Seeters, GU),  toelichting op de nieuwe fietsparkeerplekken                           

20.25 uur Ruimtelijke projecten Binnenstad (Jan Willem van Zeijl, GU), toelichting Moreelsepark en overzicht van andere projecten

20.45 uur Situatieschets Wijk C, Ben en Corrie vertellen over hun buurt en de bewoners

21.05 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca, stand van zaken & vervolg

21.15 uur Voorstel onderzoek definitie ‘Leefbaarheid’ (bijlage 1, bijlage 2) ter discussie

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De Wijkraad Binnenstad zoekt nieuwe leden

 

De Wijkraad Binnenstad (www.wijkraadbinnenstad.nl) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over zaken die de binnenstad aangaan.

We onderhouden hiertoe onder meer contacten met bewonersorganisaties en andere overleggroepen in de binnenstad. Op deze wijze willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de binnenstad.

Het afgelopen jaar hebben we ons intensief beziggehouden met de gevolgen van de horecanota voor de binnenstad, de toekomst van het goederenvervoer, het opzetten van een site voor buurthulp, en het volgen van verschillende projecten zoals Werven, het Moreelsepark, het Wolvenplein.

Wij zoeken enthousiaste bewoners van de binnenstad en ondernemers met een eigen bedrijf in de binnenstad die actief willen bijdragen aan onze activiteiten.

Gelet op de huidige samenstelling van de wijkraad vragen wij met name jongere bewoners contact met ons op te nemen.

Ben je geïnteresseerd? Stuur een mail met je motivatie en enige informatie over jezelf naar de voorzitter, Bas Savenije, bassavenije@gmail.com.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 14 maart 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Vervolg onderzoek definitie ‘Leefbaarheid’ (wordt doorgeschoven naar volgende vergadering)
 • 20.25 uur  Voorstel proefproject bewonersparticipatie, ter discussie (bijlage)
 • 20.40 uur Wijkraadadvies Werven (wordt doorgeschoven naar de vergadering van juni)
 • 21.00 uur  Status adviezen wijkraad – medeverantwoordelijkheid, ter discussie (bijlage)
 • 21.10 uur  Voortgang Ontwikkelingskader Horeca, stand van zaken
 • 21.25 uur  Situatieschets Vaartsche Buurt, Riemer vertelt over zijn buurt en de bewoners

De volledige agenda vindt u hier

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen