De volgende wijkraadvergadering is 10 okt 2018

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen:

20.05 uur Gesprek met wethouder Klein
– Kennismaking en introductie wijkraad
– Communicatie
– Toekomst wijkraad
– Omgevingsvisie Binnenstad
– Horecakader

21.05 uur Themasessie Handhaving (bijlage)
Nabespreken sessie 19 september en vervolgacties

21.25 uur Wijkraadpleging
Bespreken plan van aanpak, toelichting door Sjoerd (verschoven naar volgende vergadering)

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 12 september 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Utrecht Marketing
  Directeur Rijk van Ark vertelt over de werkwijze van Utrecht Marketing 
 • 20.35 uur Voorbereiding gesprek met wijkwethouder Anke Klein – oktober n.a.v. voorstel wijkraadleden Bas en Marieke (bijlage)
 • 20.50 uur Wijkraadpleging: terugkoppeling van werkgroep (bijlage)
 • 21.10 uur Situatieschets Trans e.o.
  Wijkraadlid Sjoerd vertelt over zijn buurt en de bewoners 

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 11 juli 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Terrasvergunningen
  Presentatie John van Rooijen (VTH, gem. Utrecht) en mogelijkheid tot vragen
 • 20.30 uur Ontwikkelingskader Horeca
  Stand van zaken
 • 20.35 uur Advies Visiedocument Wolvenplein (bijlage)
  Actualisering, ter vaststelling
 • 20.45 uur Situatieschets Trans e.o. (uitgesteld tot volgende vergadering)
  Wijkraadlid Sjoerd vertelt over zijn buurt en de bewoners
 • 21.00 uur Coalitieakkoord
  Doel: bespreken opvallendheden en mogelijke acties, voorbereid per onderdeel.
 • 21.30 uur Wijkraadpleging
  Doel: een koppeling maken tussen de wijkraadpleging en de wijkopgave en omgevingsvisie.

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 13 juni 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Advies fietsparkeerplekken Oudegracht (bijlage 1, bijlage 2)
  Stand van zaken
 • 20.25 uur Vervuiling en Het Nieuwe Inzamelen (bijlage 1, bijlage 2)
  Bespreken reactie n.a.v. e-mail wijkraad Zuidwest
 • 20.35 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca
  Stand van zaken
 • 20.40 uur Situatieschets Hooch Boulandt
  Wijkraadlid Joyce vertelt over haar buurt en de bewoners
 • 20.55 uur Advies Werven (onder voorbehoud)
  Ter vaststelling
 • 21.05 uur Consultatie U-OV Vervoerplan 2019 (bijlage)
  Ter informatie/ oproep
 • 21.10 uur Wijkopgave Binnenstad
  Doel: Luc Eerden (Wijkbureau gem. Utrecht) geeft toelichting op het proces en inventariseert de belangrijkste onderwerpen om aan te pakken voor de binnenstad.

De volledige agenda vindt u hier.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 9 mei 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Advies fietsparkeerplekken Oudegracht (bijlage 1 , bijlage 2) Concept-advies Ben Nijssen volgt. Ter bespreking en vaststelling.
 • 20.20 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca
  Peter Zonderveld meldt de voortgang. Ter informatie.
 • 20.30 uur Onderzoek UU – Leefbaarheid
  Bas Savenije meldt de voortgang. Ter informatie.
 •  20.55 uur Prioritering ruimtelijke projecten (bijlage)
  Stemmen over welke projecten de wijkraad meer informatie zou willen, n.a.v. discussie vergadering april.
 • 21.10 uur Advies omzettings- en splitsingsbeleid (bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3). Gemeentelijke afdeling Wonen heeft gevraagd om een standpunt over de motie (17/201) over zogenaamde friendswoningen, op grond van wijk-gebonden argumenten. Concept-advies Joyce volgt. Ter bespreking en vaststelling.
 • 21.25 uur Situatieschets Wolvenbuurt
  Bas Savenije vertelt over zijn buurt en de bewoners

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen