Volgende wijkraadvergadering is op 12 september 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Utrecht Marketing
  Directeur Rijk van Ark vertelt over de werkwijze van Utrecht Marketing 
 • 20.35 uur Voorbereiding gesprek met wijkwethouder Anke Klein – oktober n.a.v. voorstel wijkraadleden Bas en Marieke (bijlage)
 • 20.50 uur Wijkraadpleging: terugkoppeling van werkgroep (bijlage)
 • 21.10 uur Situatieschets Trans e.o.
  Wijkraadlid Sjoerd vertelt over zijn buurt en de bewoners 

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 11 juli 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Terrasvergunningen
  Presentatie John van Rooijen (VTH, gem. Utrecht) en mogelijkheid tot vragen
 • 20.30 uur Ontwikkelingskader Horeca
  Stand van zaken
 • 20.35 uur Advies Visiedocument Wolvenplein (bijlage)
  Actualisering, ter vaststelling
 • 20.45 uur Situatieschets Trans e.o. (uitgesteld tot volgende vergadering)
  Wijkraadlid Sjoerd vertelt over zijn buurt en de bewoners
 • 21.00 uur Coalitieakkoord
  Doel: bespreken opvallendheden en mogelijke acties, voorbereid per onderdeel.
 • 21.30 uur Wijkraadpleging
  Doel: een koppeling maken tussen de wijkraadpleging en de wijkopgave en omgevingsvisie.

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 13 juni 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Advies fietsparkeerplekken Oudegracht (bijlage 1, bijlage 2)
  Stand van zaken
 • 20.25 uur Vervuiling en Het Nieuwe Inzamelen (bijlage 1, bijlage 2)
  Bespreken reactie n.a.v. e-mail wijkraad Zuidwest
 • 20.35 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca
  Stand van zaken
 • 20.40 uur Situatieschets Hooch Boulandt
  Wijkraadlid Joyce vertelt over haar buurt en de bewoners
 • 20.55 uur Advies Werven (onder voorbehoud)
  Ter vaststelling
 • 21.05 uur Consultatie U-OV Vervoerplan 2019 (bijlage)
  Ter informatie/ oproep
 • 21.10 uur Wijkopgave Binnenstad
  Doel: Luc Eerden (Wijkbureau gem. Utrecht) geeft toelichting op het proces en inventariseert de belangrijkste onderwerpen om aan te pakken voor de binnenstad.

De volledige agenda vindt u hier.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 9 mei 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • 20.05 uur Advies fietsparkeerplekken Oudegracht (bijlage 1 , bijlage 2) Concept-advies Ben Nijssen volgt. Ter bespreking en vaststelling.
 • 20.20 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca
  Peter Zonderveld meldt de voortgang. Ter informatie.
 • 20.30 uur Onderzoek UU – Leefbaarheid
  Bas Savenije meldt de voortgang. Ter informatie.
 •  20.55 uur Prioritering ruimtelijke projecten (bijlage)
  Stemmen over welke projecten de wijkraad meer informatie zou willen, n.a.v. discussie vergadering april.
 • 21.10 uur Advies omzettings- en splitsingsbeleid (bijlage 1, bijlage 2, bijlage 3). Gemeentelijke afdeling Wonen heeft gevraagd om een standpunt over de motie (17/201) over zogenaamde friendswoningen, op grond van wijk-gebonden argumenten. Concept-advies Joyce volgt. Ter bespreking en vaststelling.
 • 21.25 uur Situatieschets Wolvenbuurt
  Bas Savenije vertelt over zijn buurt en de bewoners

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 11 april 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

20.05 uur  Uitbreiding fietsparkeerplaatsen Oudegracht (Boris van Seeters, GU),  toelichting op de nieuwe fietsparkeerplekken                           

20.25 uur Ruimtelijke projecten Binnenstad (Jan Willem van Zeijl, GU), toelichting Moreelsepark en overzicht van andere projecten

20.45 uur Situatieschets Wijk C, Ben en Corrie vertellen over hun buurt en de bewoners

21.05 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca, stand van zaken & vervolg

21.15 uur Voorstel onderzoek definitie ‘Leefbaarheid’ (bijlage 1, bijlage 2) ter discussie

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen