Volgende wijkraadvergadering is op 13 december 2017

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Verkeersplan ‘Het Wiel’ van bewonerscomités (bijlage 123, 4en 5). Wijkraadlid Ben geeft toelichting op verkeersplan ‘Het Wiel’
 • Wijkraadadvies ‘Toerisme’ 
 • Wijkraadadvies over werven
 •  Situatieschets buurten (Wijkraadlid Marieke vertelt over haar buurt, de problematiek en actieve organisaties)
 •  Voorstel themasessie handhaving
 • Voortgang Horecakader en conceptadvies (bijlage)
 • Uitbreiding wijkraad (bijlage)
 • Voorstel openbaarheid vergaderstukken (bijlage)  

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Zienswijze Ontwikkelingskader-horeca 2017

Het Ontwikkelingskader Horica Utrecht 2017 geeft de horeca vrij baan, zo vrij baan dat de Wijkraad Binnenstad ernstig bezorgd is dat het in Utrecht gaat leiden tot Amsterdamse toestanden. De Wijkraad is nu bezig een zienswijze te formuleren die in de volgende wijkraadvergadering van 8 november zal worden vastgesteld. 

Belangrijke elementen in het standpunt van de wijkraad zijn:

 • het ontbreken van een adequate definitie of consequente toepassing van het begrip “leefbaarheid”
 • de ongeschiktheid van de kwartier-indeling voor het horecabeleid
 • de onvoldoende betrokkenheid van binnenstadsbewoners bij de totstandkoming van het beleid.

De zienswijze van de Wijkraad Binnenstad zal niet ingaan op specifieke buurten, dus als u bezwaren heeft tegen bijvoorbeeld nieuwe ontwikkellocaties voor de horeca in uw buurt, dan raden wij u aan om een zienswijze met uw buurt in te dienen.

Het Ontwikkelingskader Horica is ter inzage t/m 10 november. Het is te vinden via:  https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/ondernemen/2017-09-Ontwikkelingskader-Horeca.pdf

Zienswijzen kunnen t/m 10 november worden gemaild naar OHU2017@Utrecht.nl (met vermelding van de namen en adressen van de indieners).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 8 november 2017

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Wijkraadadvies ‘Toerisme’ 
  Ter discussie en vaststelling
 • Zienswijze Ontwikkelingskader Horica 2017
  Ter vaststelling
 • Handhavingsprogramma 2018
  Inventarisatie van prioriteiten  

De volledige agenda vindt u hier.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 11 oktober 2017

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Toerisme; discussie
  Inleidende presentatie door Valérie Drost, Ontwikkelorganisatie Ruimte gemeente Utrecht. Hans en Robin bereiden de discussie voor. Daarna advies opstellen.
 • Horecakader – stand van zaken
  Ter informatie
 • Handhavingsprogramma 2017 – nabeschouwing
  Ter discussie. Aanwezig is Hans Jannink, Vergunningen, Toezicht en Handhaving gemeente Utrecht

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 14 september 2017

Let op! De wijkraadvergadering is deze keer op donderdag in plaats van woensdag.

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Toerisme (bijlagen 2b, bijlage 2c)
  Bespreking en beslissing over een advies op basis van 

  1. een concept-advies van november 2014, opgesteld door wijkraadslid Robin van Essen;
  2. het artikel “Wie profiteert er van toerisme?” (bijlage 2b)
  3. de samenvatting van de gemeente van het “Onderzoek optimalisering toerisme in Utrecht (bijlage 2c)
  4. recent gepubliceerde raadsbrief en aanvullende documenten over het perspectief toerisme 2020 (bijlagen 2d)

   

 • En verder :
  –  Speerpuntennotitie wijkraad 
  –  Zelfevaluatie wijkraden
  –  Terugblik Raad in de wijk d.d. 13 september

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen