Vergaderdata en -locatie

De wijkraad Binnenstad vergadert altijd in de Regentenzaal van het NV huis, Springweg 102D,
aan de achterkant van Tivoli.

Route: ga vanuit de Springweg de Zwaansteeg in, ga rechtsaf de NV huis tuin in (je loopt langs de achterkant van de bebouwing aan de Oudegracht), volg het witte hek aan je linkerhand tot dat hek naar links inspringt, daar is de ingang van de Regentenzaal aan de linkerkant.

Je kan ook door de poort op de Springweg gaan (naast nummer 102) of vanuit de Oudegracht de Zwaansteeg inlopen

De Wijkraad vergadert elke tweede woensdag van de maand. De vergaderingen zijn openbaar toegankelijk voor toehoorders (die kort het woord mogen nemen als zij dit bij vergadervoorzitter melden).