De leden van de Wijkraad

De wijkraad bestaat uit ongeveer 15 leden. De huidige leden zijn:

Bas Savenije, voorzitter (Wolvenbuurt)
Vanaf het begin van mijn studententijd in de jaren 70 woon ik in of in de directe omgeving van Utrecht. Ruim 30 jaar heb ik gewerkt bij de Universiteit Utrecht waarvan bijna de helft als directeur van de Universiteitsbibliotheek.
In de loop van de tijd ben ik sterk gehecht geraakt aan de stad Utrecht. Circa 4 jaar woon ik nu in de Wolvenbuurt, een prettige woonomgeving in de binnenstad. Via de discussie over de (tijdelijke) bestemming van het voormalige gevangeniscomplex raakte ik betrokken bij en geïnteresseerd in de leefbaarheid van de binnenstad en de spanning die dat kan opleveren met het wonen in de binnenstad. Vanuit mijn verleden heeft ook cultuur mijn warme belangstelling.
Ik vind het belangrijk dat bewoners van de binnenstad betrokken worden bij de totstandkoming van het gemeentelijke beleid.  De Wijkraad kan daarbij door eigen inhoudelijke inbreng maar ook door communicatie met de bewoners in de diverse binnenstadbuurten een belangrijke rol spelen.

Marieke Renou, vice voorzitter (Moreelse Park, Stationsgebied)
Sinds 2000 ben ik weer inwoner van Utrecht en ik woon in het Stationsgebied, waar ik de gigantische veranderingen van nabij meemaak.
Utrecht is een levendige stad, een stad die zich de komende jaren zo vernieuwt dat er veel werk voor bewoners is om actief te volgen wat er zoal gaat gebeuren.
Het ‘verkeren’ van voetgangers, fietsers en auto’s bijvoorbeeld of het bevorderen van meer groen en bomen, of het meedenken in de (liefst groene) route van het Stationsgebied naar de oude binnenstad of de nieuwe bestemming van leegstaande gebouwen.
De bewoners van de binnenstad worden nu al geconfronteerd met bezuinigingen in welzijn en zorg. Ik wil graag meedenken over de wijze waarop bestaande en nieuwe groepen van bewoners en instellingen in de binnenstad daar een rol in kunnen spelen. 

Riemer Bouwmeester, secretaris (Catharijnesingel, Vaartsebuurt)
Als bewoner van de binnenstad vind ik een leefbare woon/werk/winkel/uitgaansomgeving belangrijk. Belangen van bewoners en ondernemers spelen daar een rol in. Belangrijk vind ik dat de binnenstad voor iedereen toegankelijk is, maar dat wil niet zeggen dat er voor iedereen ook plek is om te kunnen doen en laten wat hij/zij wil. De binnenstad is daar te klein voor en dat betekent dat je, voor bijvoorbeeld doorgaande routes en massale evenementen, soms negatieve adviezen moet geven. Leefbaar en toegankelijkheid zijn voor mij kernbegrippen wat betreft de binnenstad.

Corrie Huiding, penningmeester (Bergstraat, Wijk C)
Ik wil graag de belangen behartigen van de bewoners van de binnenstad. Samen er voor zorgen dat de binnenstad bewoonbaar blijft. De mensen die er wonen, werken en verblijven moeten een veilig gevoel hebben.
Mijn speciale aandacht gaat uit naar de oudere bewoners en ik hoop dat het er ooit van komt: ‘een woonservice Centrum’ in de Binnenstad, zodat ook zij er kunnen blijven wonen.

Sjoerd de Boer (Trans, Centrale Oude Stad)

Hans Dortmond (Lange Nieuwstraat, Zuidelijke Oude Stad)
Geboren in de Binnenstad van Utrecht. Zag bij terugkomst in 2000 dat er naast goede ontwikkelingen ook zaken zijn misgegaan. Wil zich inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid van de Binnenstad. Wil als lid van de werkgroep Bestemmingsplan Binnenstad invloed uitoefenen op de gemeentelijke deskundigen en beslissers die met de voorbereiding van dat bestemmingsplan bezig zijn.

Robin van Essen (Twijnstraat aan de Werf , Zuidelijke Oude Stad)
Geboren en getogen in Zeist, en via een studentenhuis aan de Kerkstraat “voor een paar jaar” aan de Twijnstraat aan de Werf terecht gekomen. Daar woon ik inmiddels alweer sinds 1998 met veel plezier. De werfbewoners waren vanaf het begin af aan al goed georganiseerd, en via dat deel van de buurt ben ik op een gegeven moment verhuisd naar het Buurtcomite Twijnstraat en omstreken, waar ik sinds 2008 voorzitter van ben. Al lang geleden heb ik voor mijzelf besloten dat een fijne woonomgeving voor mij een van de belangrijkste dingen is. Die komt er meestal niet vanzelf, dus is het naar mijn idee beter om dan af en toe de mouwen op te rollen, dan alleen te praten over die dingen die je niet goed vindt of beter zouden kunnen. Binnen de Wijkraad kijk ik vooral naar de thema’s schoon, heel en veilig.

Manu Klauwers (Potterstraat, Centrale Oude Stad)

Janneke

Janneke Klein Lankhorst (Oudegracht, Zuidelijke Oude Stad)
Ik ben pas in 2007 in de binnenstad van Utrecht komen wonen. Daarvoor woonde ik lange tijd op het platteland, maar ik kwam al wel 25 jaar regelmatig als bezoeker in Utrecht. Ik ben in de loop der jaren zo dol geworden op de zuidelijke oude binnenstad, dat ik uiteindelijk besloot om het platteland vaarwel te zeggen en me voor goed hier te vestigen. En ik heb daar geen moment spijt van gehad. Nu ik hier woon, wil ik me ook graag inzetten voor de binnenstad. Ik ben landschapsarchitect, en het is dan ook niet verwonderlijk dat mijn belangstelling vooral uitgaat naar behoud en verbetering van het stedelijk groen en het stadsgezicht als geheel, met al die mooie oude gebouwen, pleinen, straten, steegjes en werven. Ik vind het een uitdaging om mee te denken over hoe eisen die we nu stellen aan wonen, vervoer en vertier opeen verantwoorde wijze kunnen worden ingewilligd in de oude binnenstad.

Joyce van Koesveld (Hoogh Boulandt)

Ben Nijssen (Oudegracht Weerdzijde, Wijk C, Noordelijke Oude Stad)
Vindt inbreng bewoners in beleidsmaatregelen van groot belang. Het leefklimaat van de bewoners staat voorop, zonder de belangen van andere gebruikers van de binnenstad uit het oog te verliezen. Heeft vooral aandacht voor milieu, groen en water in de drukke binnenstad.

Toos Voermans (Achter Sint Pieter, Centrale Oude Stad)
In de 35 jaar dat ik in de binnenstad woon heb ik mijn leefomgeving sterk zien veranderen. Aanvankelijk was er een rustige sfeer met weinig horeca; het was bijvoorbeeld bijzonder moeilijk om een terrasje te vinden. Inmiddels stroomt de stad alle zeven dagen van de week vol bezoekers en studenten. Velen blijven bovendien tot in de zeer late uurtjes. Er zijn problemen opgelost, zoals het auto-probleem, en er zijn  problemen bijgekomen, zoals het fietsenprobleem. Voor mij staat voorop dat de binnenstad een goede plek moet blijven om te wonen. Zonder inwoners is een binnenstad doods en onveilig. Als wijkraadlid wil ik mij inzetten voor het behoud en verbeteren van het leefklimaat. Zowel bewoners als ondernemers varen er wel bij als de sfeer in de stad aangenaam is en blijft.

Peter Zonderland, culturele sector, podia (Voorstraat, Breedstraatbuurt)
Bewoners zouden meer invloed moeten krijgen op gemeentelijk beleid dat hun wijk en directe woonomgeving betreft. Daaraan bijdragen zie ik als mijn voornaamste doel in de wijkraad.
Ook is het nodig om op te komen voor een beter leefklimaat in de binnenstad. Een belangrijke factor in dat klimaat is de cultuur. Daar gaat in de eerste plaats mijn belangstelling naar uit.