Contact

Wijkraad Binnenstad is op veel manieren te bereiken:

Email de wijkraad
Voor email naar de wijkraad kunt u het volgende email-adres gebruiken:
 wijkraad@wijkraadbinnenstad.nl

Wijkraad-vergadering
Natuurlijk bent u welkom bij onze maandelijkse vergadering (waar u in de gelegenheid bent om kort het woord te nemen als u dat aan de vergadervoorzitter kenbaar maakt). De vergaderingen zijn elke tweede woensdag van de maand, meestal in de Regentenzaal aan de Zwaansteeg. Hier vindt u het overzicht van agenda’s en verslagen.

U kunt zich ook aanmelden voor het bewonerspanel van de wijkraad Binnenstad. Stuur dan een email naar wijkraad@wijkraadbinnenstad.nl. De wijkraad Binnenstad peilt zo nu en dan via dit panel de meningen van de binnenstad-bewoners over ontwikkelingen in de binnenstad.

Bewonersplatformen
Indien u graag iets meer wilt doen dan toehoren, dan is het aan te raden om contact op te nemen met een van de bewonersplatformen, zie Binnenstadslinks op deze website.

Gewone post
Ook per gewone post is de wijkraad bereikbaar:
Wijkraad Binnenstad
Postbus 8395, 3503 RJ Utrecht

Disclaimer
Dit is de website van Wijkraad Binnenstad Utrecht. Een wijkraad is een adviesorgaan voor B&W, en is geen onderdeel van de gemeente-organisatie. Deze website bevat informatie over de wijkraad-activiteiten, maar ook veel berichten uit andere bronnen over de binnenstad van Utrecht.

Voor informatie over het gemeentebeleid kunt u terecht op de algemene gemeente-website http://www.utrecht.nl/ of specifiek voor de binnenstad bij Wijkbureau Binnenstad: per email binnenstad@utrecht.nl of op de website http://www.utrecht.nl/binnenstad

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld door de website-redactie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Voor zover op deze website opvattingen van andere organisaties of andere personen worden weergegeven, gebeurt dat in de vorm van letterlijke citaten, die geverifieerd kunnen worden op een website of in een pdf-document. Daarbij zal op de wijkraad-website steeds een verwijzing geplaatst worden naar de gebruikte bron.

Van de wijkraadvergaderingen worden agenda’s en verslagen integraal geplaatst, uitgezonderd de onderwerpen die vertrouwelijk worden/zijn behandeld. De adviezen van de wijkraad aan het College van B&W worden integraal geplaatst. Het is andere partijen toegestaan om te citeren uit genoemde wijkraad-informatie, mits men daarbij verwijst naar deze website en naar de betreffende pagina of naar het betreffende document.

Reacties met reclame-uitingen of onfatsoenlijk woordgebruilk worden verwijderd, zulks ter beoordeling van de website-redactie.

Waar wijkraadleden deelnemen aan gedachtenwisselingen op deze website, doen zij dit op persoonlijke titel.