Categoriearchief: Uncategorized

De Wijkraad Binnenstad zoekt nieuwe leden

  De Wijkraad Binnenstad (www.wijkraadbinnenstad.nl) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over zaken die de binnenstad aangaan. We onderhouden hiertoe onder meer contacten met bewonersorganisaties en andere overleggroepen in de binnenstad. Op deze … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 14 maart 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn: 20.05 uur Vervolg onderzoek definitie ‘Leefbaarheid’ (wordt doorgeschoven naar volgende vergadering) 20.25 uur  Voorstel proefproject bewonersparticipatie, ter discussie (bijlage) 20.40 uur Wijkraadadvies Werven (wordt doorgeschoven naar de vergadering van juni) 21.00 uur  Status adviezen wijkraad – medeverantwoordelijkheid, … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 14 februari 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn: 20.05 uur Voorstel samenstelling/uitbreiding wijkraad (bijlage) Doel: bespreken procedure 20.25 uur Definitie ‘Leefbaarheid’ (onderzoek UU) 20.35 uur Voortgang Ontwikkelingskader Horeca 20.45 uur Projecten wijkactieprogramma – link Doel: selectie maken bij welke projecten de wijkraad nadrukkelijk betrokken … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Brief WR aan de gemeenteraad over Horecakader 2017

Geachte raadsleden, Op 11 januari bespreekt u het Ontwikkelingskader Horeca 2018 in een RIB. Die nota heeft voor nogal wat beroering gezorgd, vooral in de binnenstad. Dat leidde tot een petitie met zo’n 1500 handtekeningen en 92 zienswijzen, waarvan 85 … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 10 januari 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn: Voortgang Ontwikkelkader Horeca De definitieve voorstellen voor de gemeenteraad zijn uit, zie agenda en stukken Op donderdag 11 januari, 20.00-22.00 uur is er een raadsinformatiebijeenkomst hierover. Conceptwijkraadadvies Toerisme (bijlage) Ter bespreking Conceptwijkraadadvies Plan Voorstraat/Wittevrouwenstraat  (bijlage) Ter bespreking … Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen