Adviezen & reacties B&W

De wijkraad Binnenstad adviseert het college van burgemeester en wethouders over de Binnenstad.

In 2018, 2017, 2016 en 2015 heeft de wijkraad de onderstaande adviezen gegeven en reacties ontvangen van het college:

2018

Visiedocument Wolvenplein
Advies wijkraad | 10 september 2018 (pdf, 150 kB)
Reactie B en W | volgt

Ontwikkelkader Horeca 2018
Advies wijkraad | 13 januari 2018 (pdf, 139 kB)
Reactie B en W | volgt

Herinrichting Voorstraat en Wittevrouwenstraat
Advies wijkraad | 13 januari 2018 (pdf, 128 kB)
Reactie B en W | 3 juli 2018 (pdf, 1,2 MB)

2017

Onderzoek over adviesproces aan B en W
Advies van alle wijkraden | 20 december 2017 (pdf, 382 kB)
Reactie B en W | volgt
Bijlage zelfevaluatie wijkraden van adviezen aan B en W (pdf, 960 kB)

Concept Ontwikkelkader Horeca 2017
Advies wijkraad | 13 december 2017 (pdf, 146 kB)

Ontwerp Catharijnesingel Zuid
Advies wijkraad | 13 september 2017 (pdf, 114 kB)
Reactie B en W | 28 november 2017 (pdf, 744 kB)

2016

Openbaar vervoer Binnenstad
Advies wijkraad | 7 december 2016 (pdf, 28 kB)
Reactie B en W | 14 februari 2017 (pdf, 451 kB)

Laden en lossen in de Binnenstad
Advies wijkraad | 2 december 2016 (pdf, 79 kB)
Reactie B en W | 31 oktober 2017 (pdf, 691 kB)
Raamwerk Zero emission Stadsdistributie Utrecht (pdf, 780 kB)

Ontwerp bestemmingsplan Croeselaan
Advies wijkraad | 22 oktober 2016 (pdf, 42 kB)
Reactie B en W | 23 februari 2017 (pdf, 423 kB)

Verminderen straatparkeren Binnenstad
Advies wijkraad | 17 oktober 2016 (pdf, 48 kB)
Reactie B en W | 17 januari 2017 (pdf, 927 kB)

Kunst op het Vredenburg
Advies wijkraad | 17 oktober 2016 (pdf, 46 kB)
Reactie B en W | 29 november 2016 (pdf, 603 kB)

Ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling Oudegracht 245
Advies wijkraad |3 oktober 2016 (pdf, 34 kB)
Reactie B en W | 17 november 2016 (pdf, 984 kB)

Subsidie Volksbuurtmuseum
Advies wijkraad | 17 augustis 2016 (pdf, 35 kB)
Reactie B en W | 27 oktober 2016 (pdf, 422 kB)

U-OV Vervoerplan 2016
Advies wijkraad | 29 januari 2016 (pdf, 31 kB)
Reactie B en W | 13 december 2016 (pdf, 1.7 MB)


2015

Ontwerp bestemmingsplan Zuidgebouw
Advies wijkraad | 28 oktober 2015 (pdf, 47 kb)
Reactie B en W | 1 december 2015 (pdf, 238 kB)

Een leefbare Breedstraatbuurt
Advies wijkraad | 12 oktober 2015 (pdf, 34 kb)
Reactie B en W | 18 februari 2016 (pdf, 51 kB)

Aanscherpen beleid rond omzetten en splitsen
Advies wijkraad | 27 september 2015
Reactie B en W | 9 oktober 2015 (pdf, 3,9 MB)

Peuterspeelzaal in speeltuin de Kleine Dom
Advies wijkraad | 7 september 2015 (pdf, 32 kB)
Reactie B en W | 7 oktober 2015 (pdf, 550 kB)

Herinrichten Lange Nieuwstraat
Advies wijkraad | 4 september 2015 (pdf, 32 kB)
Reactie B en W | 6 juni 2016 (pdf, 440)

Tussenevaluatie Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2012
Advies wijkraad | 23 juni 2015 (pdf, 33 kB)
Reactie B en W | 29 september 2016 (pdf, 839 kB)

Ontwerpbestemmingsplan De Kade
Advies wijkraad | 16 mei 2015 (pdf, 41 kB)
Reactie B en W | 26 april 2016 (pdf, 541 kB)

Initiatievenfonds
Advies wijkraad | 23 maart 2015 (pdf 33 kB)
Reactie B en W | 24 april 2015 (pdf, 166 kB)

Noordgebouw stationsgebied
Advies wijkraad | 23 maart 2015 (pdf, 38 kB)
Reactie B en W | 30 april 2015 (pdf, 1,2 MB)

Lepelenburg
Advies wijkraad | 17 maart 2015 (pdf, 44 kB)
Reactie B en W | 22 september 2015 (pdf, 1092 kB)

Publicatie horecavergunning
Advies wijkraad | 26 maart 2015 (pdf, 37 kB)
Reactie B en W | Eindbericht (pdf, 52 kB)


Op de website van de gemeente
kunt u zien welke adviezen de wijkraad  in eerdere jaren heeft gegeven en wat de reactie van het college hierop was.