Volgende wijkraadvergadering is 9 januari 2019

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen

20.05 uur               Actualisatie Hotelnota
– Toelichting door Arno Ruis, Gemeente Utrecht

20.30 uur               Woonvisie
– Toelichting door Joeri van der Lee, Gemeente Utrecht

21.00 uur               Toekomstplannen Bartholomeus Gasthuis (onder voorbehoud)
– Toelichting door Annemarie Vollenberg

21.20 uur              Situatieschets Achter St.-Pieter en omgeving
– Wijkraadslid Toos vertelt over haar buurt en de bewoners

21.35 uur              Organisatie Wijkraad
– met oa een voorstel voor een nieuwe communicatieplan door Manu en Sjoerd (bijlage)

De volledige agenda staat hier.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is 13 december 2018

Let op, dit keer niet op de standaard woensdag, maar op donderdag 13 december. De agenda is gewijzigd!

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen

20.10 uur  Rol van de wijkraad (bijlage, bijlage, bijlage)
Discussie over de ‘statements’ van de wijkraadvoorzitters
– Toelichting op het gemeentelijk proces op participatie

 20.40 uur Omgevingsvisie
– Toelichting door Frans Werter en Leen de Wit, Gemeente Utrecht

21.10 uur Wijkraadpleging
– Bespreken voorstel

21.25 uur Advies gedoogbeleid handhaving
– Bespreken concept-advies Sjoerd

De volledige agenda staat hier.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wijkraden presenteren manifest “Samen Doen!”

De Utrechtse politiek heeft in het coalitieakkoord te kennen gegeven dat de samenwerking tussen gemeente en bewoners verbeterd moet worden. De gemeente is reeds een traject gestart onder de naam “Vernieuwen Participatie.” De wijkraden willen hier graag bij aansluiten.

Om onze standpunten helder en eenduidig op het netvlies van de betrokken partijen te krijgen heeft wijkraad Zuidwest een door alle wijkraden ondersteund manifest geschreven: “Samen Doen!”

Lees het manifest

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De volgende wijkraadvergadering is verplaatst naar donderdag 13 december 2018

Omdat er op woensdag 12 december een belangrijk overleg is waar de voorzitters van alle wijkraden van de stad Utrecht bij moeten zijn, is de vergadering van de wijkraad Binnenstad verplaatst naar donderdag 13 december. De agenda van deze wijkraadvergadering volgt nog.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is 14 november 2018

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen:

20.05 uur Beurskwartier
– Toelichting door Aagje Loef, Gemeente Utrecht
– Eerste gedachtewisseling over betrokkenheid wijkraad

20.50 uur Evenementenlocaties en locatieprofielen
– Toelichting door Michel Winkelman en Pascal Spijkerman, GU
– Conclusies t.a.v. inzet wijkraad op dit punt

21.20 uur Wijkraadpleging
– Bespreken voorstel van wijkraadlid Sjoerd

21.35 uur Situatieschets Voorstraat e.o.
– Wijkraadlid Peter vertelt over zijn buurt en de bewoners

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen