Wijkraden presenteren manifest “Samen Doen!”

De Utrechtse politiek heeft in het coalitieakkoord te kennen gegeven dat de samenwerking tussen gemeente en bewoners verbeterd moet worden. De gemeente is reeds een traject gestart onder de naam “Vernieuwen Participatie.” De wijkraden willen hier graag bij aansluiten.

Om onze standpunten helder en eenduidig op het netvlies van de betrokken partijen te krijgen heeft wijkraad Zuidwest een door alle wijkraden ondersteund manifest geschreven: “Samen Doen!”

Lees het manifest

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De volgende wijkraadvergadering is verplaatst naar donderdag 13 december 2018

Omdat er op woensdag 12 december een belangrijk overleg is waar de voorzitters van alle wijkraden van de stad Utrecht bij moeten zijn, is de vergadering van de wijkraad Binnenstad verplaatst naar donderdag 13 december. De agenda van deze wijkraadvergadering volgt nog.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is 14 november 2018

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen:

20.05 uur Beurskwartier
– Toelichting door Aagje Loef, Gemeente Utrecht
– Eerste gedachtewisseling over betrokkenheid wijkraad

20.50 uur Evenementenlocaties en locatieprofielen
– Toelichting door Michel Winkelman en Pascal Spijkerman, GU
– Conclusies t.a.v. inzet wijkraad op dit punt

21.20 uur Wijkraadpleging
– Bespreken voorstel van wijkraadlid Sjoerd

21.35 uur Situatieschets Voorstraat e.o.
– Wijkraadlid Peter vertelt over zijn buurt en de bewoners

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De volgende wijkraadvergadering is 10 okt 2018

Dit zijn de belangrijkste onderwerpen:

20.05 uur Gesprek met wethouder Klein
– Kennismaking en introductie wijkraad
– Communicatie
– Toekomst wijkraad
– Omgevingsvisie Binnenstad
– Horecakader

21.05 uur Themasessie Handhaving (bijlage)
Nabespreken sessie 19 september en vervolgacties

21.25 uur Wijkraadpleging
Bespreken plan van aanpak, toelichting door Sjoerd (verschoven naar volgende vergadering)

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 12 september 2018

De belangrijkste onderwerpen zijn:

  • 20.05 uur Utrecht Marketing
    Directeur Rijk van Ark vertelt over de werkwijze van Utrecht Marketing 
  • 20.35 uur Voorbereiding gesprek met wijkwethouder Anke Klein – oktober n.a.v. voorstel wijkraadleden Bas en Marieke (bijlage)
  • 20.50 uur Wijkraadpleging: terugkoppeling van werkgroep (bijlage)
  • 21.10 uur Situatieschets Trans e.o.
    Wijkraadlid Sjoerd vertelt over zijn buurt en de bewoners 

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen