Aangepaste agenda wijkraadverg. 12 oktober 2016

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Stationsgebouw / Het Nieuwe Centrum
  Door: Martin Mulder (gemeente Utrecht) dit punt gaat niet door
  Daarvoor in de plaats worden de volgende extra punten besproken:
  – Uitbreiding voetgangersgebied (door wijkraadvoorzitter Hans)
  – Kunst op Vredenburgplein (door wijkraadlid Ben)
 • Gemeenteraad in de wijk d.d. 21 september, terugblik
  Door: wijkraadvoorzitter Hans
 • Motie 155 over participatie (tussenbericht)
  Door: wijkraadvoorzittter Hans
 • Concept wijkraadadvies ‘parkeren Binnenstad’
  Door: wijkraadlid Ben
 • Horecanota, stand van zaken
  Door: wijkraadsleden Hans, Peter, Ben
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatse
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitnodiging Bühne Binnenstad: dinsdag 25 oktober 2016

Uitnodiging Bühne Binnenstad
Inspiratie, Initiatief en Uitwisseling

De Wijkraad Binnenstad, DOENJA Dienstverlening en het Wijkbureau organiseren samen een bijeenkomst voor initiatiefnemers in de Binnenstad. Veel bewoners en ondernemers in de wijk Binnenstad zijn actief in hun straat, buurt of wijk. Sommigen zijn actief in een buurthuis, anderen onderhouden samen met de buren een parkje of hebben een ander goed idee om hun buurt te verbeteren.

Om van elkaar te horen wat er allemaal gaande is in onze wijk organiseren wij

Bühne Binnenstad
op dinsdag 25 oktober 2016
op de 21e verdieping van het Stadskantoor, Stadsplateau 1

Het programma op hoofdlijnen:
18:00 uur inloop met broodjes
18:30 uur aftrap Wijkwethouder Binnenstad Kees Geldof
18:50 uur eerste ronde korte presentaties
19:20 uur intermezzo
19:50 uur tweede ronde korte presentaties
20:20 uur slotwoord en aansluitend ruimte voor informele ontmoeting

Staat uw initiatief nog in de kinderschoenen of plukt u er al de vruchten van en wilt u op de Bühne daar iets over vertellen of laten zien? Hebt u een hulpvraag bij uw initiatief of activiteit? Of wilt u de Bühne gewoon bijwonen? Meld u dan van tevoren aan door te mailen naar binnenstad@utrecht.nl en geef daarbij aan wat u wilt doen tijdens de bijeenkomst. Bellen kan ook via 14030, vraag naar Wijkbureau Binnenstad.
Wij horen graag zo snel mogelijk maar uiterlijk maandag 10 oktober of u komt, dit in verband met het reserveren van spreektijd en catering.

Wij kijken uit naar een inspirerende en leerzame bijeenkomst met veel onderlinge uitwisseling!

Met vriendelijke groet,
Wijkraad Binnenstad, DOENJA Dienstverlening en het Wijkbureau Binnenstad

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 12 oktober 2016

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Stationsgebouw / Het Nieuwe Centrum
  Door: Martin Mulder (gemeente Utrecht)
 • Gemeenteraad in de wijk d.d. 21 september, terugblik
  Door: wijkraadvoorzitter Hans
 • Motie 155 over participatie (tussenbericht)
  Door: wijkraadvoorzittter Hans
 • Concept wijkraadadvies ‘parkeren Binnenstad’
  Door: wijkraadlid Ben
 • Horecanota, stand van zaken
  Door: wijkraadsleden Hans, Peter, Ben

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wijkraadpleging Binnenstad 2016

De wijkraad Binnenstad wil weten over welke zaken in de binnenstad u wilt meepraten. Praat u wel eens met de gemeente over ontwikkelingen in uw buurt? Zo ja, wat zijn uw ervaringen? Zo nee, waarom dan niet? Woont u in de Binnenstad (inclusief stationsgebied)? Doe dan mee! Geef uw mening over wat en hoe er over uw buurt wordt besloten. Vul de korte vragenlijst in via de website:
https://www.iodc.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=BWRUTRPAR

of klik op:
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 14 september 2016

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Ontwerpbestemmingsplan Oudegracht 245 (voormalig Tivoli)
  Doel: presentatie bestemmingsplan (bijlagen)
  Door: Judith Zuidgeest, Rogier Crusio (gemeente Utrecht)
 • Voortgang Motie 155, vernieuw de wijkparticipatie
  Doel: bijpraten proces
  Door: wijkraadsleden Hans, Marieke, Robin
 • Bühne Binnenstad, bijeenkomst voor initiatiefnemers (bijlage)
  Doel: bespreken
  Door: Hans (wijkraadslid), Andrea (Wijkbureau)
 • Ontwikkelkader Horeca, schriftelijk standpunt (vervolg)
  Doel: stavaza bespreken
  Door: wijkraadsleden Hans en Peter

De volledige agenda vindt u hier

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen