Verslag wijkgesprek over horeca op 7 maart

Het verslag van het wijkgesprek over de (door de gemeente geplande) uitbreiding van de horeca, gehouden op 7 maart in de Lutherse kerk (zie vorig bericht), kunt u hier downloaden.

De conclusie luidt als volgt:

Peter Zonderland concludeert n.a.v. het gevoerde gesprek de volgende punten:

 • Er moet serieus werk gemaakt worden van de handhaving, die veel beter moet. Hier wil ook de wijkraad werk van maken.
 • De bewoners worden zelden tot nooit gehoord. De wijkraad is er voor de bewoners, en wil ervoor zorgen dat de bewoner de gemeente kan bereiken.
 • De voorstellen die er liggen kunnen leiden tot extra overlast, en dat moet voorkomen worden.

Lauk Woltring wil tot slot benadrukken dat de overlast heel gedifferentieerd is.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wijkgesprek over uitbreiding horeca op 7 maart 20u.

Op dinsdag 7 maart organiseert de Wijkraad Binnenstad een wijkgesprek over de (door de gemeente geplande) uitbreiding van de horeca (zie bijlage).

Plaats: Lutherse kerk in de Hamburgerstraat

Aanvang: 20.00 uur 

In de voorstellen van de gemeente mag de daghoreca tot elf uur ’s avonds openblijven, verdwijnt het verschil tussen restaurants en cafés (openingstijden, livemuziek) en blijft er alle ruimte voor nieuwe horeca. De bewoners van de binnenstad hebben al eerder via de wijkraadpleging over horeca aangegeven dat de explosieve groei van het aantal horecaondernemingen tot een te grote aantasting van de leefbaarheid heeft geleid.
Vanwege eerdere ervaringen met horecaregelingen (ontbrekende handhaving, sluipende uitbreiding, falende afhandeling van klachten) staat de wijkraad dan ook kritisch tegenover de verdere versoepeling van de regelgeving die de gemeenteraad op 23 maart bespreekt.
Bij elkaar is dit reden genoeg om een wijkgesprek te organiseren en te horen hoe de bewoners erover denken. De wijkraad hoopt op een grote opkomst en een goed gesprek. Met de uitkomst van de avond kan de wijkraad met des te meer overtuigingskracht de discussie aangaan met de gemeenteraad en het college van B&W.

Geplaatst in Uncategorized | 2 Reacties

Volgende wijkraadvergadering is op 8 maart 2017

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Herinrichting Ooster- en Westerkade 
  Toelichting door projectleider Frank van der Zanden, Gemeente Utrecht
 • Aanpassingsrichtingen Ontwikkelkader Horeca 2012
  Vervolg discussie wijkraadvergadering d.d. 8 februari en wijkgesprek op 7 maart.

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

RaadsInformatieBijeenkomst over horeca 23 feb 9.30u

Wilt u meer weten over de geplande veranderingen in het horecabeleid van de gemeente Utrecht? Kom dan naar de Raads Informatie Bijeenkomst op 23 februari, aanvang 9.30 uur. Wilt u meepraten? Meld u zich dan aan als meeprater.

Locatie: Het Nieuwe Westen (Cereolfabriek) 
Adres: hoek Kanaalweg 91/ Everard Meijsterlaan 1
Tijdstip: 9.30 – 12.00 uur

Inhoud/ Programma:
– Toelichting op het Ontwikkelkader Horeca
– Reactie van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 
– Ervaringen van horecaondernemers en bewoners 
Drie thema’s staan tijdens de bijeenkomst centraal:
categorisering, horeca in de wijk en leefbaarheid

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 8 februari 2017

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Parkeren Ooster- en Westerkade  (bijlage 1 en bijlage 2)
  Bespreking gekoppeld aan commissiebrief en reactie op wijkraadadvies over parkeren in de Binnenstad (aangepast)
 • Aanpassingsrichtingen Ontwikkelkader Horeca 2012 (bijlage 3)
  Discussie over 7 aangegeven aanpassingsrichtingen uit de commissiebrief d.d. 22-12-2016

De volledige (aangepaste) agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen