Wijkraadpleging Binnenstad 2016

De wijkraad Binnenstad wil weten over welke zaken in de binnenstad u wilt meepraten. Praat u wel eens met de gemeente over ontwikkelingen in uw buurt? Zo ja, wat zijn uw ervaringen? Zo nee, waarom dan niet? Woont u in de Binnenstad (inclusief stationsgebied)? Doe dan mee! Geef uw mening over wat en hoe er over uw buurt wordt besloten. Vul de korte vragenlijst in via de website:
https://www.iodc.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=BWRUTRPAR

of klik op:
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 14 september 2016

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Ontwerpbestemmingsplan Oudegracht 245 (voormalig Tivoli)
  Doel: presentatie bestemmingsplan (bijlagen)
  Door: Judith Zuidgeest, Rogier Crusio (gemeente Utrecht)
 • Voortgang Motie 155, vernieuw de wijkparticipatie
  Doel: bijpraten proces
  Door: wijkraadsleden Hans, Marieke, Robin
 • Bühne Binnenstad, bijeenkomst voor initiatiefnemers (bijlage)
  Doel: bespreken
  Door: Hans (wijkraadslid), Andrea (Wijkbureau)
 • Ontwikkelkader Horeca, schriftelijk standpunt (vervolg)
  Doel: stavaza bespreken
  Door: wijkraadsleden Hans en Peter

De volledige agenda vindt u hier

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 13 juli 2016

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Toekomst parkeren Binnenstad
  Doel: ter discussie
  Toelichting door: Ben Nijssen
 • Wijkraadpleging 2016, presentatie enquête
  Doel: informeren
  Toelichting door: Hans Dortmond
 • Herziening Horeca nota (OHU)
  Informatie n.a.v. overleg met Emiel Fonville
 • Buurthulp (wijkraadpleging 2014)
  Doel: toelichten stand van zaken
  Door: Susan Rietveld

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Buurthulp Binnenstad: meld je aan voor WijkConnect Binnenstad

Doe mee met buurthulp Binnenstad

Wist je dat een groot deel van de mensen in de Binnenstad  graag wat doet voor elkaar? Maar dat ze vaak niet weten hoe of waar te beginnen? Dat is zonde toch? Nadat de Wijkraad Binnenstad dit gegeven via een enquête boven water had gehaald, heeft een groepje buurtbewoners onderzocht hoe hierin verandering te brengen. Het resultaat: de website wijkconnect.com/utrecht/binnenstad. Meld je daarvoor aan!

WijkConnect stimuleert lokale doeners

WijkConnect heeft al goede ervaringen laten zien in andere Utrechtse wijken met het stimuleren van lokale doeners. Dat zijn bewonersinitiatieven, wijkorganisaties en lokale ondernemers. WijkConnect.com biedt een online wijkplatform dat ernaar streeft alle drempels om lokaal meer te doen, weg te nemen. Zo wordt het makkelijker en leuker.

Meld je gratis aan voor WijkConnect Binnenstad

Graag nodigen wij je uit om jezelf en/of je organisatie te presenteren op WijkConnect. Zo word je beter gevonden in het netwerk en maak je jezelf beschikbaar om meer te kunnen doen met mensen in de wijk. WijkConnect Binnenstad gaat ꞋliveꞋ bij 50 deelnemende wijkorganisaties. Dit gaan we vieren op Burendag, 24 september, met een feestelijke lancering.

Meld je direct aan via www.wijkconnect.com/utrecht/binnenstad

Of bekijk een voorbeeld op WijkConnect Hoograven of Utrecht West.

Hulp nodig om jezelf goed te presenteren?

Kom dan naar één van de trainingen. Vanuit WijkConnect zal oprichter Berny de Vries er zijn. Neem een foto en beschrijving van je organisatie of activiteiten mee op je laptop of USB stick.

Instructie wordt gegeven op 29 juni van 14 tot 16 uur in buurthuis Inde3Krone, Oudegracht 227, 3511 NJ Utrecht; en op 25 augustus van 17 tot 19 uur, plaats wordt nog bekend gemaakt. Het eerste uur gaat over de ervaringen met WijkConnect tot nu toe. In het tweede uur zet je onder leiding je eigen gegevens op de site.

Aanmelden bij buurthulpbinnenstad@gmail.com; bij de bevestiging van deelname krijg je het complete programma van de instructiebijeenkomst toegestuurd.

Wat kost het?

De opstartfase van WijkConnect wordt gefinancierd door Wijkbureau Binnenstad en Doenja Dienstverlening. Voor non-profit organisaties zijn alle functionaliteiten gratis. Zelfstandigen zonder personeel kunnen zich op de site gratis presenteren met foto, beschrijving, adres en contactgegevens.

Heb je vragen of wil je verbeteringen op de site?

Je kunt direct mailen naar buurthulpbinnenstad@gmail.com

Namens de werkgroep Buurthulp Binnenstad: Marieke Renou, Janneke Klein Lankhorst, Susan Rietveld, Anne Pols

Geplaatst in Berichten | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 8 juni 2016

De belangrijkste onderwerpen van deze wijkraadvergadering zijn:

 • Projectplan Beheersing Autoverkeer Voetgangersgebied Utrecht (bijlage 1)
  Doel: bespreking voorstel
  Presentatie door Jaap Verboon, gemeente Utrecht
 • Utrecht Natuurlijk
  Doel: informeren over organisatie, zie ook utrechtnatuurlijk.nl
  Presentatie door Rimkje Taylor
 • Waterrecreatie
  Doel: informeren over beleidsontwikkelingen
  Presentatie door Willem Addink, havenmeester, gemeente Utrecht
 • Woongroep Wolvenburg (De Witte Wolf)
  Doel: informeren
  Door: Albert Luiks
 • Wijkactieprogramma 2017
  Doel: bespreken concept Wijkactieprogramma (bijlage 2)
  Door: Andrea Berghuizen

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Agenda, Berichten | Een reactie plaatsen