Volgende wijkraadvergadering is op 14 december 2016

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Herinrichting Voorstraat – Wittevrouwenstraat
  Door: Maaike Teeseling (Milieu & Mobiliteit, gem. Utrecht)
  Doel: Ter informatie
 • Uitbreiding voetgangersgebied, n.a.v. bijeenkomst (10 okt)
  Door: Luc Mes (Projectmanagementbureau, gem. Utrecht)
  Doel: Ter informatie
 • Terugkoppeling bijeenkomst Peutercentrum De Kleine Dom (22 nov)
  Door: Hans Dortmond
  Doel: Ter informatie
 • Terugkoppeling buurtavond Lange en Korte Nieuwstraat (23 nov)
  Door: Hans Dortmond
  Doel: Ter informatie
 • Terugkoppeling Bühne Binnenstad (25 okt)
  Door: Andrea Berghuizen, Hans Dortmond
  Doel: Ter informatie
 • Motie 155 n.a.v. discussiepunten (bijlage 1) bij conceptnota “Al doende vernieuwen” (bijlage 2
  Deze discussie is in de vorige vergadering doorgeschoven
  Door: Hans Dortmond, Marieke Renou
  Doel: Ter discussie

De volledige agenda vindt u hier

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Resultaten wijkraadpleging Binnenstad 2016 over Wijkparticipatie

De wijkraad Binnenstad heeft dit jaar willen peilen in hoeverre de inwoners van de Binnenstad willen meepraten met de gemeente over hun wijk/buurt. Ook willen we weten hoe de inwoners denken over het nut van de Wijkraad Binnenstad (als één van de vormen van wijkparticipatie). Daartoe hebben we, samen met het onderzoeksbureau I&O Research, een vragenlijst opgesteld die via internet kon worden beantwoord.

Van de ca. 9500 huishoudens in de Binnenstad hebben slechts 270 bewoners de vragenlijst ingevuld, te weinig om uitspraken te kunnen doen over alle binnenstadbewoners. Maar we hebben wel enkele suggesties en aanbevelingen gekregen waarmee we als Wijkraad aan de slag willen gaan (o.a. beter laten zien wie we zijn en wat we doen, en: niet zelf de agenda opstellen maar bij bewoners te rade gaan, buurtgroepvergaderingen bezoeken). Ook hebben deelnemers aangegeven dat zij de inbreng van de Wijkraad gemist hebben, met name bij overlast (door bouw, verkeer, horeca en overlastgroepen), en over boomonderhoud en parkeerproblematiek. Dit zijn onderwerpen die vaak in onze vergaderingen aan de orde komen, maar waarover we blijkbaar toch te weinig met bewoners in gesprek gaan.

Het rapport van de wijkraadpleging is naar het college van burgemeester en wethouders en naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeente is op zoek naar betere manieren om burgers bij hun beleid te betrekken en is dan ook zeer benieuwd naar de resultaten van onze enquête.

Het rapport van de wijkraadpleging kunt u hier downloaden (13 blz).

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Volgende wijkraadvergadering is op 9 november 2016

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Stationsgebouw / Het Nieuwe Centrum
  Door: Presentatie door de heer Mulder (gemeente Utrecht)
  Doel: Stand van zaken bespreken
 • Uitbreiding voetgangersgebied (dit punt is vervallen en komt in de volgende vergadering in december aan de orde)
 • Wijkraadpleging over wijkparticipatie
  Door: Marieke Renou, Hans Dortmond en Riemer Bouwmeester
  Doel: Eindrapportage en vervolgtraject bespreken.
 • Motie 155 over vernieuwing van de wijkparticipatie
  Door: Marieke Renou en  Hans Dortmond
  Doel: Terugkoppelen en bespreken concept ambtelijk advies

De volledige agenda vindt u hier

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Aangepaste agenda wijkraadverg. 12 oktober 2016

De belangrijkste onderwerpen zijn:

 • Stationsgebouw / Het Nieuwe Centrum
  Door: Martin Mulder (gemeente Utrecht) dit punt gaat niet door
  Daarvoor in de plaats worden de volgende extra punten besproken:
  – Uitbreiding voetgangersgebied (door wijkraadvoorzitter Hans)
  – Kunst op Vredenburgplein (door wijkraadlid Ben)
 • Gemeenteraad in de wijk d.d. 21 september, terugblik
  Door: wijkraadvoorzitter Hans
 • Motie 155 over participatie (tussenbericht)
  Door: wijkraadvoorzittter Hans
 • Concept wijkraadadvies ‘parkeren Binnenstad’
  Door: wijkraadlid Ben
 • Horecanota, stand van zaken
  Door: wijkraadsleden Hans, Peter, Ben
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatse
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitnodiging Bühne Binnenstad: dinsdag 25 oktober 2016

Uitnodiging Bühne Binnenstad
Inspiratie, Initiatief en Uitwisseling

De Wijkraad Binnenstad, DOENJA Dienstverlening en het Wijkbureau organiseren samen een bijeenkomst voor initiatiefnemers in de Binnenstad. Veel bewoners en ondernemers in de wijk Binnenstad zijn actief in hun straat, buurt of wijk. Sommigen zijn actief in een buurthuis, anderen onderhouden samen met de buren een parkje of hebben een ander goed idee om hun buurt te verbeteren.

Om van elkaar te horen wat er allemaal gaande is in onze wijk organiseren wij

Bühne Binnenstad
op dinsdag 25 oktober 2016
op de 21e verdieping van het Stadskantoor, Stadsplateau 1

Het programma op hoofdlijnen:
18:00 uur inloop met broodjes
18:30 uur aftrap Wijkwethouder Binnenstad Kees Geldof
18:50 uur eerste ronde korte presentaties
19:20 uur intermezzo
19:50 uur tweede ronde korte presentaties
20:20 uur slotwoord en aansluitend ruimte voor informele ontmoeting

Staat uw initiatief nog in de kinderschoenen of plukt u er al de vruchten van en wilt u op de Bühne daar iets over vertellen of laten zien? Hebt u een hulpvraag bij uw initiatief of activiteit? Of wilt u de Bühne gewoon bijwonen? Meld u dan van tevoren aan door te mailen naar binnenstad@utrecht.nl en geef daarbij aan wat u wilt doen tijdens de bijeenkomst. Bellen kan ook via 14030, vraag naar Wijkbureau Binnenstad.
Wij horen graag zo snel mogelijk maar uiterlijk maandag 10 oktober of u komt, dit in verband met het reserveren van spreektijd en catering.

Wij kijken uit naar een inspirerende en leerzame bijeenkomst met veel onderlinge uitwisseling!

Met vriendelijke groet,
Wijkraad Binnenstad, DOENJA Dienstverlening en het Wijkbureau Binnenstad

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen